Genel

İşitme Cihazı Nasıl Alınır?

 • İşitme cihazı almak için öncelikle Kulak Burun Boğaz doktoruna gidilmelidir. (Eğer daha önceden doktor tarafından işitme cihazı önerildi ise veya hali hazırda işitme cihazı kullanılıyor ise doğrudan işitme merkezine başvurulur.)
 • Kulak Boğaz Burun doktorunuz işitme kaybından şüphelendiyse, sizi işitme testi yapılması için ilgili odyolog ya da odyometriste yönlendirecektir.
 • İşitme testi sonucunda işitme kaybınız var ise doktorunuz işitme cihazı tavsiye edebilir.
 • İşitme cihazı kullanmanız önerildiyse hiç zaman kaybetmeyiniz.
 • SGK güvencesi kapsamındaysanız, işitme cihazı bedeli üzerinden, SGK’nin verdiği katkı tutarını düşerek işitme cihazınızı Maxtone şubelerinden alabilirsiniz. İşitme cihazı bedeline SGK tarafından katkıda bulunulması için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu’nun düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Medro İşitme Merkezi’ne getirilmesi gereken belgeler ise; Sağlık kurulu raporu, reçete ve odyometri test sonuçlarının aslıdır.

Sağlık kurulu raporunda olması gerekenler :

   • Hastanenin adı
   • Hasta adı ve soyadı
   • Hasta TC kimlik numarası
   • Hastanın doğum tarihi
   • Muayene Tarihi
   • Rapor tarihi
   • Medula Provizyon no
   • Rapor no
   • Tanı (ICD10) bulunmalıdır.

Raporda yazılı olan tanı hastaya işitme cihazı verilmesine uygun bir tanı olmalıdır. İşitme cihazının hangi kulağa önerildiği, işitme kaybının kalıcı olduğu ve işitme cihazının nasıl kullanılacağı (kulak arkası/kulak içi) bilgileri yer almalıdır.

Reçetede olması gerekenler ise:

   • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,
   • Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
   • Reçetenin tanzim tarihi,
   • Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,
   • MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,
   • Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)
   • Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,
   • Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunmasıdır.

SGK 18 yaş üzeri kişiler için BRÜT 750 TL* işitme cihazı katkısında bulunmaktadır. Yaşa ve emekli/çalışan durumuna göre yapılan NET SGK katkısı ise aşağıda yer almaktadır:

   • 0-4 yaş için veli çalışıyor ise net 1.458 TL, veli emekli ise 1.822 TL
   • 5-12 yaş için veli çalışıyor ise net 1.296 TL, veli emekli ise 1.620 TL
   • 13-18 yaş için veli çalışıyor ise net 1.215 TL, veli emekli ise 1.518 TL
   • 18 yaş üzeri için kişi çalışıyorsa net 810 TL, emekli ise 1.012 TL

Emeklilerin ödemesi gereken %10 katılım payını SGK emekli maaşından düşmektedir, çalışanlar ise %20 katılım payını cihaz aldığı firmaya öder.

18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı raporu veriyorsa, SGK katkısı iki katına çıkmaktadır.

18 yaş üzeri yetişkinlerde ise; önce bir tarafta cihaz kullanılmaya başlandıktan 6 ay sonrasında cihaz faydası kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılıp veya daha önce çift cihaz kullandığı sağlık kurulu raporunda belirtildiğinde ve SGK kayıtlarında çift cihaz kullandığı görülebiliyor ise, SGK katkısı her iki taraf içinde alınabilir.**

SGK 5 yılda bir işitme cihazı için katkı ödemesi yapmaktadır. 5 yıl dolduğunda tekrar rapor çıkarttırılarak yeni bir cihaz alınabilir.

* 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen rakamlardır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.

** 8 Haziran 2017 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre

Geçmiş geri ödemenizin tarihini öğrenmek ya da mevcut geri ödemenizi takip etmek için:

e-Devlet’e girin

SGK ile iletişime geçin

Genel

Kulak Çınlamasının Nedenleri Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak çınlaması bilinmelidir ki; bir hastalıktan ziyade bir hastalık sonucu ortaya çıkan bir semptomdur. Kulak çınlaması genellikle işitme kaybına bağlı olarak oluşur ve tıpta tinnitus olarak adlandırılır. Kulak çınlaması akustik bir dış uyaran olmadan kulakta duyulan kaynaksız seslerdir. Uğultu, makine sesi, rüzgar sesi gibi farklı formlarda olabilir. Kulak çınlaması işitme sisteminde bir sorun olduğunun en temel göstergelerinden biridir ve kesinlikle ciddiye alınmalıdır.

Kulak çınlaması tek bir kulakta olabileceği gibi iki kulakta birden farklı frekanslarda da ortaya çıkabilir. Kulak çınlaması farklı ton ve frekanslarda olabilir ve toplumun %15 gibi yüksek bir kesiminde görülür. Kulak çınlaması zamanında tedavi edilmezse kalıcı hale gelebilir ve kişinin psikolojisini bozabilir.

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Kulak çınlaması farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Kimi zaman bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, kimi zamanda dışsal ortamlarda maruz kalınan sesler çınlama yapabilir. Kulak çınlamasını hemen herkes deneyimlemiştir ancak çınlama sürekli ve kalıcı bir şekilde devam ediyorsa hastaya bir işitme testi uygulanması gerekir.

 • Kulak çınlaması işitme kaybı kaynaklı olabilir. Bir KBB uzmanına danışılmalı ve doktor tarafından teşhis konulmalıdır.
 • Stress, depresyon veya başka türden duygusal gerilimler işitme kaybına yol açabilir.
 • Buşon olarak adlandırılan ve kulakta biriken kir kulak çınlamasına yol açabilir.
 • Başka bir hastalık yüzünden düzenli kullanılan ilaçlar kulak çınlamasına sebebiyet verebilir.
 • Yüksek gürültülü ortamlarda aşırı sese maruz kalmak
 • Kalp veya tansiyon hastalıkları
 • Kafaya ağır bir darbe almak

Kulak Çınlaması Teşhisinin Konulması ve Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlamasını tedavi edebilmek için önce mutlaka doğru bir tanılama yapılması gerekir. Kulak çınlaması şikayetiyle doktora başvuran kişinin sorunu doğru bir şekilde aktarabilmesi ve doktorun kulak çınlamsı  başlangıcından gelişimine kadar olan süreci doğru analiz etmesi önemlidir. Kulak çınlamasının hangi tek bir kulakta olup olmadığı, çınlamanın çan sesi, uğultu, çoklu sesler gibi farklı karakterlerde olup olmadığı mutlaka söylenmelidir.  Nörolojik ve odyolojik testler ve muayenelerle sorun doktor tarafından tanımlanmalı ve tedavi aşamasına geçilmelidir.

İşitme kaybına bağlı olarak oluşan kulak çınlaması rahatsızlığı, işitme kaybı sorununun çözülmesiyle birlikte ya tümüyle ortadan kaybolur ya da hastaya rahatsızlık vermeyecek düzeye kadar geriletilebilir. Tiz seslerde duyulan işitme kaybı genellikle kulak çınlamasıyla karıştırılabilir ve böyle bir durumda hastanın bir işitme cihazı merkezinde işitme testine katılması gerekir.

Kulak Çınlaması Tedavisi İçin İşitme Cihazları

Kulak çınlaması işitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, işitme kaybını gideren cihazların kullanılması tinnitus olarak adlandırılan kulak çınlaması sorununu da çözer.

Maskeleyiciler

Görünümleri işitme cihazlarına benzeyen ve maskeleyici olarak adlandırılan cihazlar duyma kaybı sorunu yaşamayan ancak çınlamadan şikayetçi olan danışanlar içindir. Sesleri yükseltme gibi bir fonksiyon barındırmayan maskeleyiciler düşük bir frekansta uğultu yollayarak beyine kişinin dikkatini çınlama sesinden uzaklaştırark baskılar. Bu tür maskeleyiciler artık yeni nesil işitme cihazlarına entegre edilebilmektedir.

Genel

İşitme Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşitme Kaybı Kimlerde Görülür ve Nedenleri Nedir?

İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi çeşitli hastalıklar nedeniyle de tetiklenebilir. Vertigo, tinnitus (kulak çınlaması), kulakta oluşan iltihap, kulak kiri birikmesi (buşon), çeşitli tümörler işitme kaybına yol açabilir. İşitme sistemi bir bütündür ve işitme kaybı bu sistemin çeşitli bölümlerinde oluşabilecek farklı nedenlere bağlı olabilir. İşitme kaybının farklı türleri bulunur ve işitme kaybına yol açan faktörler doğru teşhisi koyabilmek için dikkatle araştırılmalıdır.

İşitme Testi Kimlere Uygulanmalıdır?

Etrafınızdaki konuşmaları duymakta ve anlamakta zorluk çekiyorsanız, televizyon, radyo gibi iletişim araçlarını kullanırken sesleri algılamakta sorun yaşıyor ve cihazların seslerini artırma ihtiyacı duyuyorsanız, kelimeleri birbirinden ayırmakta zorlanıyor ve bu yüzden iletişim sorunları yaşıyorsanız bir kulak burun boğaz doktoruna görünmeniz ve işitme testi yaptırmanız önerilir.

İşitme Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bir KBB (Kulak Burun Boğaz) doktoruna işitme şikayetleriyle ilgili başvuran danışan, eğer doktor ihtiyaç görürse işitme testine girer. İşitme testlerinin amacı hastadaki işitme kaybını ve bu kaybın derecesini ölçmektir. İşitme testleri ses yalıtımlı odalarda gerçekleştirilir. İşitme testi esnasında hastanın dış seslerle olan tüm etkileşimi minimuma indirilir. Test sırasında hasta bir kulaklık takar ve farklı ses frekansları kişiye yollanarak, tepkiler değerlendirilir. Herhangi bir ses duyduğunda kumandadaki düğmeye basan kişinin farklı frekanslardaki seslere karşı duyarlılığı ölçülür.

Medro İşitme Merkezi olarak deneyimli odyometrist ve odyologlarlarımız  gözetiminde bize işitme kaybı şikayetiyle başvuran tüm hastalarımıza ücretsiz işitme testi uyguluyoruz.